Conversation Club Toplandı

Kocaeli üniversitesi iktisadi ve idari bilimler fakültesi çapındaki tüm öğrencilerin davetli olduğu conversation club ilk kez 6 kasım 2013 te öğle arasında 212 numaralı sınıfta toplandı.

Görsel(ler)