Fakülte Kurulu

Fakülte Kurulu

Prof. Dr. Selman Aziz ERDEN
Dekan

Prof. Dr. Sami KARACAN
Profesör Temsilcisi

Prof. Dr. Fazilet Burcu CANDAN
Profesör Temsilcisi ve İşletme Bölüm Başkanı

Prof. Dr. Hülya GÜNDÜZ ÇEKMECELİOĞLU
Profesör Temsilcisi

Prof. Dr. Recep TARI
İktisat Bölüm Başkanı

Prof. Dr. Abdülkadir ŞENKAL
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölüm Başkanı

Prof. Dr. Adem ÇAYLAK
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölüm Başkanı)

Prof. Dr. İrfan Kaya ÜLGER
Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı

Doç. Dr. Hakan KAPUCU
Doçent Temsilcisi

Doç. Dr. Ayhan ORHAN
Doçent Temsilcisi

Dr. Öğr. Üyesi Cengiz Sunay
Dr. Öğr. Üyesi Temsilcisi

Güzin TEKİN
Raportör

Demo Settings
Header Colors
Navigation Colors
Footer Colors