PERSONEL FORMLAR VE BELGELER

Formlar ve Belgelerİndirİndir
Yıllık İzin Formu
Ders Yükü ( F1 ) Formu
Ulusal Ve Uluslararası Bilimsel Etkinliklere Katılımı Desteği Başvuru Formu
Bilgisayar ortamda doldurulup çıktısının Bölüm Başkanlığı tarafından onaylanıp imzalı olarak Dekanlık Makamına iletilmesi gerekmektedir.
Ulusal Ve Uluslararası Bilimsel Etkinliklere Katılımı Destekleme Yönergesi