Formlar

Enstitü Formları

İletişim Bilgi Formu

6569 Sayılı Af Başvuru Dilekçe Ve Formu

Seminer Alma Dilekçesi

Sınav Sonucuna İtiraz Dilekçesi

Kayıt Sildirme Dilekçesi

Başka Anabilim Dalından Ders Alma Dilekçesi

Yıllık İzin Formu

Yeni Öğrenciler İçin Danışman Ve Konu Belirleme Formu

Lisansüstü Eğitimi Öğrenci Değerlendirme Çizelgesi

Ek Süre Formu

Ders Saydırma Dilekçesi

Kayıt Dondurma Dilekçesi

Yüksek Lisans ve Doktora Öğrencilerinin Danışmanlık Sözleşmesi

Tez Danışmanı Değişikliği Formu

Tez Sınavı Tutanağı Formu

Tez Başlığı Değişiklik Formu

Jüri Tez İnceleme Ve Kişisel Rapor Formu

Tez Konusu Belirleme Formu

Yüksek Lisans Tez Öneri Formu

Tez Başlığı Değişikliği Formu

Tez/Proje Konusu Değişikliği Formu

İkinci Tez Danışmanı Atama Formu

Jüri Tez İnceleme Ve Kişisel Rapor Formu

Tez Savunma Tutanağı Formu

Danışman Değişikliği Formu

Mezuniyet Formu

Mezuniyet İlişik Kesme Formu

Tez Yazım Klavuzu

Doktora Yeterlilik Evrakları

Doktora Yeterlilik Başvuru Formu

Doktora Tez Danışmanı Atama Formu

Tez Danışmanı Değişikliği Formu

Bilimsel Yönerge Formu

Tez Başlığı Savunma Sınavı Tutanağı Formu

Tez Başlığı Öneri ve Dilekçe Formu

Doktotra Tez Öneri Formu

Tez İzleme Başvuru Formu

Doktora Tez İzleme Raporu Formu

Doktora Tez Savunma Sınavı Tarihi Belirleme Formu

Tez Başlığı Değişikliği Formu

Tez/Proje Konusu Değişikliği Formu

İkinci Tez Danışmanı Atama Formu

Jüri Tez İnceleme Ve Kişisel Rapor Formu

Tez Savunma Tutanağı Formu

Danışman Değişikliği Formu

Mezuniyet Formu

Mezuniyet İlişik Kesme Formu

Tez Yazım Klavuzu

Demo Settings
Header Colors
Navigation Colors
Footer Colors