Görev Tanımları

Görev Tanımları

DEKANLIK

Dekan
Dekan Yardımcısı
Fakülte Sekreteri
Dekan Sekreteri
Muhasebe Birimi
Yazı İşleri
Taşınır Kayıt Konrol Birimi
Dekan Şöforü

BÖLÜM

Bölüm Başkanı
Bölüm Başkanı Yardımcısı
Ana Bilim Dalı Başkanı

AKADEMİK PERSONEL

Araştırma Görevlisi
Öğretim Görevlisi
Öğretim Üyesi

FAKÜLTE KURULLARI

Fakülte Disiplin Kurulu
Fakülte Kurulu
Fakülte Yönetim Kurulu

KOMİSYONLAR

Adek Komisyonu
Bologna Komisyonu
Çap Komisyonu
DGS Komisyonu
EBYS Birim Sorumlusu
Eğitm ve Öğretim Koordinatörü
Erasmus Koordinatörü
Fakülte Ön değerlendirme Komisyonu
Farabi Koordinatörü
Mevlana Koordinatörlüğü ve Komisyonu
Ödak Komisyonu
Sınav Komisyonu
Yatay Geçiş Komisyonu
Yetki Devri

İDARİ BİRİMLER

Bölüm Sekreteri
Öğrenci İşleri Birimi Görevlisi
Personel Birimi Görevlisi

Demo Settings
Header Colors
Navigation Colors
Footer Colors