Hakkımızda

Hakkımızda

1992 yılında kurulan İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi sürekli gelişen genç ve dinamik kadrosuyla sosyal bilimlere katkı sağlama çabasını çok yönlü akademik çalışmalar ve kaliteli bir eğitimle sürdürmektedir.

Sosyal sorumluluk duygusuna sahip, yenilikçi ve öğrenci merkezli bir akademik eğitim ve öğretim anlayışı ile yapılanan fakültemizde İktisat, İşletme, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ve Uluslararası İlişkiler bölümleri olmak üzere beş bölüm vardır. Bu bölümlerde lisans düzeyinde 6000’i aşkın öğrencimizi dünyaya hazırlamaya çalışıyoruz. Bölümlerimiz, öncelikle zorunlu dersler ve çok sayıda alan ve alan dışı seçmeli dersler ile öğrencilerimizin, kendi ilgi alanları doğrultusunda yetkinliklerini keşfetmelerini ve özel mesleki uzmanlık alanlarına yönelmelerini amaçlar. Başka bir deyişle öğrencilerimizin öğrenmeye açıklık kazanmaları ve kişisel gelişimlerini kendilerinin yönetmeleri özellikle desteklenmektedir.

Bu doğrultuda sosyal, ekonomik ve siyasal dinamikler karşısında sorgulama ve çözüm yetkinliği gelişmiş, bilgi ve birikimle donanmış, yaratıcı ve esnek, etik ve akademik değerlere bağlı, demokrasiden ve temel insan haklarından ödün vermeyen, kamu çıkarını gözeten, özgürlükçü ve çok sesli bireyler yetiştirmek her zaman hedefimizdir. Fakültemiz, Sosyal Bilimler Enstitüsü ile işbirliği içinde 5 anabilim dalında toplam 23 lisansüstü program yürütmektedir. Bu programlarda üniversitemizin farklı bölümlerinden öğretim elemanları da dersler vermekte ve tez çalışmaları yürütmektedirler.

Fakültemizde, lisans düzeyi öğretim programları; zorunlu ve seçmeli dersler ile %30 İngilizce ağırlıklı olarak yürütülmekte ve Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından verilen bir yıl zorunlu İngilizce hazırlık programı ile beş yıllık akademik eğitim verilmektedir. Fakültemizin yabancı dil bilgisi yeterli öğrencileri Erasmus ve ikili anlaşmalar çerçevesinde farklı ülkelerde eğitimlerine devam edebilmektedirler. Son yıllarda fakültemizde 200’ün üzerinde öğrenci bu programdan yararlanmıştır. Ayrıca Farabi programı da öğrencilerimizin yurt içi değişim programlarına katılmalarına imkan vermektedir. Öğrencilerimizin kayıtlı oldukları programların yanı sıra fakültemizin diğer programlarında veya İletişim Fakültesi’nin Gazetecilik, Radyo Televizyon ve Sinema, Halkla İlişkiler ve Tanıtım programlarında veya Felsefe programında Çift Anadal yaparak ikinci bir lisans düzeyi diploması almaları mümkündür.
Demo Settings
Header Colors
Navigation Colors
Footer Colors