İç Denetim Raporları - Akademik Personel Görev Tanım Formları

Formlarİndir
Öğretim Üyesi Görev Tanım Formu
Öğretim Elemanı Görev Tanım Formu
Araştırma Görevlisi Tanım Formu

İç Denetim Raporları - Bölümler İçin Görev Tanım Formları

Formlarİndir
Bölüm Başkanı Görev Tanım Formu
Bölüm Başkan Yardımcısı Görev Tanım Formu
Anabilim Dalı Başkanı Görev Tanım Formu

İç Denetim Raporları - Kurullar Görev Tanım Formları

Formlarİndir
Fakülte Kurulu Görev Tanım Formu
Fakülte Yönetim Kurulu Görev Tanım Formu
Fakülte Disiplin Kurulu Görev Tanım Formu

İç Denetim Raporları - Dekanlık Görev Tanım Formları

Formlarİndir
Dekan Makamı Görev Tanım Formu
Dekan Yardımcısı Görev Tanım Formu
Fakülte Sekreteri Görev Tanım Formu
Dekan Sekreteri Görev Tanım Formu
Muhasebe Görev Tanım Formu
Taşınır Kontrol Kayıt Birimi Görev Tanım Formu
Yazı İşleri Birimi Görev Tanım Formu

İç Denetim Raporları - İdari Birimler Görev Tanım Formları

Formlarİndir
Bölüm Sekreteri Görev Tanım Formu
Öğrenci İşleri Görev Tanım Formu
Personel Birimi Görev Tanım Formu

İç Denetim Raporları - Komisyonlar Görev Tanım Formları

Formlarİndir
Adek Komisyonu Görev Tanım Formu
Bologna Görev Tanım Formu
Çift Anadal Koordinatörlüğü Görev Tanım Formu
Dikey Geçiş Komisyonu Görev Tanım Formu
Eğitim ve Öğretim Koordinatörlüğü Görev Tanım Formu
Erasmus Koordinatörlüğü Görev Tanım Formu
Farabi Koordinatörlüğü Görev Tanım Formu
Ödak Komisyonu Görev Tanım Formu
Sınav Komisyonu Görev Tanım Formu
Yatay Geçiş Komisyonu Görev Tanım Formu
Yetki Devri Görev Tanım Formu