İç Kontrol Dökümanları - Hizmet Standartları Envanteri

Formlar ve Belgelerİndirİndir
Hizmet Standartları Envanteri

İç Denetim Raporları - Basılı Evrak ve Formlar

Formlar ve Belgelerİndir
Çalışan Öneri Formu
Etik Sözleşmesi
Görev Dağılım Çizelgesi
Görev Devri Rapor Formu
Hassas Görev Tespit Raporu
İç Kontrol Sistemimizi İzleme Formu
Performans Değerlendirme Formu
Risk Profili Tablosu
Şikayet Dilekçesi
Tutanak
Yetki Devri Formu