İç Denetim Raporları - Hizmet Standartları Tablosu


İç Denetim Raporları - Hizmet Envanteri

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
İKTİSADİ VE İDAR BİLİMLER FAKÜLTESİ
HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

 

 

 

 

SIRA NO

HİZMETİN ADI

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

HİZMETİN
TAMAMLANMA SÜRESİ
(EN GEÇ)

1

İlk Kayıt

      1- ÖSYS Sonuç Belgesi
2- Öğrenci Bilgi Formu ve Kayıt Dosyası
3- Diploma veya Mezuniyet Belgesi
4- Nüfus Cüzdanının aslı ile ön ve arka yüzünün fotokopisi.
5- 6 Adet Fotoğraf
6- Askerlik Belgesi
7- Öğrenci Katkı Payı ve Kayıt Ücret Dekontu.
8- Transkript ve ders içerikleri (Daha önceki yıllarda ÖSS ile herhangi bir           
Yükseköğretim kurumuna yerleştirilmiş ya da mezun ise ve Dikey Geçiş için)

5 GÜN

2

Yatay Geçiş

 
1-Başvuru Formu ve  Dilekçe
2-ÖSYM Belgesi
3-Not durum belgesi(Transkript)
4-Ders içerikleri
5-Öğretim planı
6- %10 Belgesi (II.öğretim için)
7- Disiplin Cezası almadığına dair belge.

30 GÜN

3

Çift Anadal Programı

 

    1-Başvuru Form dilekçesi
2-Not durum belgesi

30 GÜN

 

SIRA NO

HİZMETİN ADI

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

HİZMETİN
TAMAMLANMA SÜRESİ
(EN GEÇ)

4

Özel Öğrenci

        Başka Üniversitelerden Ders Alımlarında:
1-Form Dilekçe
2-Alınmak istenen ders/lerin kredi ve içeriklerini gösterir onaylı belge ile haftalık
programı
        Başka Üniversite Öğrencilerinin  Fakültemizden Ders Alımlarında:

  1. Form dilekçe
  2. Öğrencinin, üniversitemizden ders alabileceğine ilişkin kendi Fakültesinden alacağı onaylı izin belgesi (Fakülte/Yüksekokul Yönetim Kurulu Kararı)

 Ders alımının uygun görülmesi halinde ;
3- Katkı payını yatırdığını gösterir dekont.

1 HAFTA

5

Kayıt Dondurma

 

1-Dilekçe
2-Kayıt dondurma gerekçesini gösterir belge (Sağlık Kurulu Raporu,Fakirlik İlmuhaberi
Tutukluluk Belgesi vb.)

 

1 HAFTA

6

Derse Yazılma

 

  1. Elektronik ortamda gerçekleştirilmektedir.

  http://ogr.kou.edu.tr/KOUBS/öğrenci/index.cfm

 

1 HAFTA

 

SIRA NO

HİZMETİN ADI

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

HİZMETİN
TAMAMLANMA SÜRESİ
(EN GEÇ)

7

Ders Ekle/Çıkarma İşlemleri

 

  1 - Elektronik ortamda gerçekleştirilmektedir.
http://ogr.kou.edu.tr/KOUBS/öğrenci/index.cfm

 

1 HAFTA

8

Ders Muafiyeti

  

1- Dilekçe
2- Not Durum Belgesi
3- Mezun/İlişiği kesilen okula ait onaylı ders içeriği

 

1 HAFTA

9

Başarı Notuna İtiraz

 

 1- İtiraz Formu
2- Dilekçe (Aynı Sınava 2.itiraz için)

 

1 HAFTA

 

10

 

Transkript
Öğrenci Belgesi
Ders İçeriği Talebi

 

 

 

  1 - Elektronik ortamdan başvuru.(ÖBS)
http://ogr.kou.edu.tr/KOUBS/öğrenci/index.cfm

 

1 GÜN

 

SIRA NO

HİZMETİN ADI

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

HİZMETİN
TAMAMLANMA SÜRESİ
(EN GEÇ)

11

Genel Yazı

 

    

1- Dilekçe 

 

1 HAFTA

12

Mazeretli Sınav Hakkı İsteği

 

  1. Dilekçe
  2. Mazereti gösterir belge (Sağlık Raporlarında en az 3 gün devlet hastanesinden iş göremezlik belgesi)

 

 

1 HAFTA

13

İzin İşlemleri
(Akademik ve İdari Personel)

 

   

1-  İzin Formu (3 nüsha)

 

1 GÜN

14

Yurtiçi  ve Yurtdışı Görevlendirme

 

 

 1- Dilekçe
2- Davet Mektubu
3- Çalışma Özeti

 

1 HAFTA

 

SIRA NO

HİZMETİN ADI

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

HİZMETİN
TAMAMLANMA SÜRESİ
(EN GEÇ)

15

Akademik ve İdare Personelin İzin İşlemleri

 

      1-İzin Formu (3 Adet)
2-Rapor
3-Dilekçe

 

3 Gün

16

Öğretim Üyeliği Başvuru İşlemleri

 

1- Başvuruda bulunmak istedikleri Bölüm ve Anabilim Dalı belirttikleri
dilekçe
2- Özgeçmiş
3- Nüfus Cüzdanı Örneği
4- Yabancı Dil Belgesi (Varsa)
5- Doktora Belgesi
6- 1 Adet fotoğraf
7- Bilimsel  çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 takım dosya

3 AY

17

 

İşe Giriş İşlemleri

 

       1-Personel Atama Onayı
2-Göreve Başlama Yazısı

 

 

3 Gün

18

Kimlik İşlemleri

 

      1-E-Kampus Formu
2-1 Adet Fotoğraf
3-1 Nüfus Cüzdan Fotokopisi

2 Gün

 

 

SIRA NO

HİZMETİN ADI

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

HİZMETİN
TAMAMLANMA SÜRESİ
(EN GEÇ)

19

Atama İşlemleri

 

1-İşten Ayrılış Bildirgesi
2-Personel Atama Onayı
3-Nakil Bildirimi
4-Göreve Başlama Yazısı

3 Gün

20

Ayrılma İşlemleri

 

1-İlişik Kesme Belgesi
2-Personel Nakil Bildirimi
3-İşten Ayrılış Bildirgesi

1-Dilekçe
2-İşten Ayrılış Bildirgesi

1-Dilekçe
2-4 adet Fotoğraf
3-Nüfus Cüzdan Fotokopisi
4-Emeklilik Onayı
5-İşten Ayrılış Bildirgesi

20 gün

21

Aile Yardımı ve Tedavi Yardım  İşlemleri

 

1-Dilekçe
2-Aile Yardımı Bildirim  Formu
3-Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
4-Doğum Raporu

2 Gün

 

 

SIRA NO

HİZMETİN ADI

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

HİZMETİN
TAMAMLANMA SÜRESİ
(EN GEÇ)

22

 

Görevde Yükselme İşlemleri

 

      Dilekçe

10 Gün

23

Öğretim Üyeliği Başvuru İşlemleri

 

1- Başvuruda bulunmak istedikleri Bölüm ve Anabilim Dalı belirttikleri
dilekçe
2- Özgeçmiş
3- Nüfus Cüzdanı Örneği
4- Yabancı Dil Belgesi (Varsa)
5- Doktora Belgesi
6- 1 Adet fotoğraf
7- Bilimsel  çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 takım dosya

3 AY

24

 

Resmi Yazışmalar

 

      İlgili Belgeler

10 Gün

25

Öğrenim Değerlendirmesi

 

      1-Dilekçe
2-İlgili Diploma ve Belgeler

 

2 Gün

26

 

Askerlik İşlemleri

 

     1-Dilekçe
2-Askerlik Sevk Belgesi

10 gün

 

SIRA NO

HİZMETİN ADI

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

HİZMETİN
TAMAMLANMA SÜRESİ
(EN GEÇ)

27

 

Aday Memur İşlemleri

 

      ------------

3 Ay

28

Görev  Süresi Uzatımı

 

       1-Özgeçmiş
2-Faaliyet Raporları( Araştırma Görevleri ve Öğretim Görevleri için son 1 yıllık  -
Yardımcı Doçentler için son iki yıllık)
3-İİBF Atama Kriterleri

3 Ay

29

 

Sicil İşleri

 

        -------------

1 Ay

30

 

Yurtdışı Görevlendirme

 

      1-Dilekçe
2-Ön Çalışma Raporu
3-Davet  Mektubu

20 Gün

31

Kurum Dışı Görevlendirme

 

      1-Dilekçe
2-Ön çalışma raporu
3-Davet  mektubu
4-Bölümün görevlendirme uygun görüş yazıları

20 gün

32

Kurum İçi ve Kurum Dışı Ders Görevlendirmesi

 

      1-Üniversite içindeki yüksekokul ve fakültelerin talep yazısı
2-Bölümün görevlendirme uygun görüş yazıları

      1-Kurum Dışındaki Görevlendirme Talep Yazısı 
2-Bölümün görevlendirme uygun görüş yazıları

15 Gün

SIRA NO

HİZMETİN ADI

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

HİZMETİN
TAMAMLANMA SÜRESİ
(EN GEÇ)

33

Kurum Dışından Ders Görevlendirmesi

 

       1-Bölümün görevlendirme istemi
2-Fakültenin talep yazısı
3-İlgili kurumların görevlendirme uygun görüş yazıları

     1-Bölümün görevlendirme istemi
2-Fakültenin talep yazısı

15 Gün

34

Öğretim Elemanların Başvuru İşlemleri

 

     1-Başvuruda bulunmak istedikleri bölüm ve anabilim dalı  belirttikleri  dilekçe (Form)
2-Özgeçmiş
3-Nüfus cüzdanı örneği
4-Yabancı dil belgesi
5-2 adet fotoğraf
6-Bilimsel  çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 takım dosya
7-İİBF Atama Kriterleri

3 Ay

35

 

Kurum İçi Görevlendirme(2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesine göre )

 

    1-Dilekçe
2-Birimlerin görevlendirme uygun görüş yazıları 

3 Gün

 

 

 

SIRA NO

HİZMETİN ADI

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

HİZMETİN
TAMAMLANMA SÜRESİ
(EN GEÇ)

36

Yardımcı Doçentliği Başvuru İşlemleri

 

     1-Başvuruda bulunmak istedikleri bölüm ve anabilim dalı  belirttikleri dilekçe (Form)
2-Özgeçmiş
3-Nüfus cüzdanı örneği
4-Yabancı dil belgesi
5-Doktora belgesi
6-2 adet fotoğraf
7-Bilimsel  çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 takım dosya
8-İİBF Atama Kriterleri

3 Ay

37

 

Bölüm ve Anabilim Dalı
Başkanlığı  Seçim ve Atanması İşlemleri

-----

20 Gün

38

 

Temsilci seçimleri İşlemleri

-----

15 Gün

39

 

Satınalma İşlemleri

 
1- Kişi Beyanı

 

1 Saat

40

 

Ücret Ödemeleri (Maaş İşlemleri)

        

    ___

3 Gün

 

SIRA NO

HİZMETİN ADI

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

HİZMETİN
TAMAMLANMA SÜRESİ
(EN GEÇ)

41

Ek Ücret Ödemeleri
(Yolluk-Fazla Mesai-Ek Ders Ödemeleri)

 

       Ek Ders İşlemleri

1-Puantaj
2-F1 formları

      Yolluk İşlemleri
    

5 Gün

İlk Müracaat Yeri  :

İkinci Müracaat Yeri   :

Ad Soyad              :Serap BOZKURT

Ad Soyad                   : Prof. Dr. Ahmet SELAMOĞLU

Unvan                   : Fakülte Sekreteri

Unvan                         : Dekan

Adres                    : KOÜ.İİBF Dekanlığı 41380 Umuttepe-Kocaeli

Adres                          : KOÜ.İİBF Dekanlığı 41380
Umuttepe- Kocaeli

Tel                         : (0262) 303 15 04

Tel                               : (0262) 303 15 01

Faks                      : (0262) 303 15 03

Faks                            : (0262) 303 15 03

E-Posta                 : iibf@kocaeli.edu.tr

E-Posta                       : iibf@kocaeli.edu.tr


İç Denetim Raporları - Basılı Evrak ve Formlar

Formlar ve Belgelerİndir
Çalışan Öneri Formu
Etik Sözleşmesi
Görev Dağılım Çizelgesi
Görev Devri Rapor Formu
Hassas Görev Tespit Raporu
İç Kontrol Sistemimizi İzleme Formu
Performans Değerlendirme Formu
Risk Profili Tablosu
Şikayet Dilekçesi
Tutanak
Yetki Devri Formu