Haberler

DD VE DC NOTLARI İLE İLGİLİ NOT YÜKSELTME SINAVI TALEBİ İLE İLGİLİ AYRINTILI BİLGİ (BU RESMİ TIKLAYARAK ULAŞABİLİRSİNİZ)


Üniversitemiz Senatosu’nun 10/9/2019 tarihli ve 2019/9 no.lu toplantısında alınan 42 sıra sayılı karar gereği; 16/7/2019 tarihli Senato kararı ile kabul edilen Kocaeli Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği ile Kocaeli Üniversitesi Önlisans ve Lisans Öğrencileri İçin Başarı Notunun Değerlendirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar kapsamında: “Geçiş Kararı 1: 2019-2020 eğitim-öğretim yılı itibariyle Bağıl ve Mutlak Not sistemi birlikte kullanılacağından dolayı, 2019-2020 eğitim-öğretim döneminden önce kayıtlı tüm öğrencilerimizin DD ve DC koşullu durumundaki dersleri katsayıları değişmeksizin başarılıya dönüştürülür. Bu kapsamda DD veya DC harf notu başarılıya dönüştürülen öğrencilere talep etmeleri durumunda bu derslerden 1(bir) defaya mahsus olmak üzere 2019-2020 eğitim-öğretim yılında not yükseltme hakkı verilir. Öğrenciler bu haklarını ilgili yarıyıl/yıl mazeret sınav haftasında kullanır. Bununla ilgili başvurular mazeret sınav haftasından 3(üç) hafta öncesine kadar ilgili bölüm/program başkanlıklarına dilekçe ile yapılır. Sınav programları akademik birimler tarafından hazırlanarak öğrencilere sınavlardan 1(bir) hafta öncesinde ilan edilir. Öğrencilerin bu sınavlardan almış oldukları notlar Kocaeli Üniversitesi Önlisans ve Lisans Öğrencileri İçin Başarı Notunun Değerlendirilmesine İlişkin Usul ve Esaslardaki Tablo 1’e göre değerlendirilir ve bu not öğrencinin ilgili ders için nihai notu olur.” hükmü yer almaktadır. Bu karar kapsamında talepte bulunacak öğrencilerin 2 Aralık 2019 mesai saati bitimine kadar transkriptleri ile birlikte sınava girmek istedikleri derslerini içeren dilekçelerini Bölüm başkanlıklarına iletilmek üzere Dekan Sekreterliğine teslim etmeleri gerekmektedir. Not: Dilekçe örneği Dekan Sekreterliğinden temin edilebilir.
Demo Settings
Header Colors
Navigation Colors
Footer Colors